CSR en duurzaamheid

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Ontwikkelingsdoelen ondersteunen

Op 1 januari 2016 werd de agenda van 2030 met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) officieel van kracht. De Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 is een actieplan voor mensen, planeet en welzijn dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen en dat wordt ondersteund door de SDG's. De SDG's zijn geen wettelijke verplichtingen, maar van overheden wordt verwacht dat ze de verantwoording hiervoor nemen en landelijke kaders opstellen voor het behalen van de doelen.

De SDG's stimuleren effectieve partnerschappen tussen instanties, particuliere bedrijven en maatschappelijke organisaties om successen te behalen. Het is onze ambitie om in onze activiteiten bij te dragen aan alle SDG's en vooral te kijken naar wat het meest relevant is voor ons bedrijf zodat we de grootst mogelijke bijdrage kunnen leveren. Voor de Volvo Group betekent dit focussen op:

VN SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

VN SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Met name de doelstelling om het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden te halveren voor 2020.

Voorbeelden van onze activiteiten:

VN SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

VN SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Bijzondere nadruk op de doelen voor het ontwikkelen van kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en robuuste infrastructuur voor ontwikkelingslanden door extra financiële, technologische en technische ondersteuning aan landen in Afrika.

Voorbeelden van onze activiteiten:

UN SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

VN SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Focus op het doel om tegen 2020 toegang te bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met name door uitbreiding van het openbaar vervoer.

Voorbeelden van onze activiteiten:

UN SDG 13 – Klimaatactie

VN SDG 13 – Klimaatactie

Snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Voorbeelden van onze activiteiten:

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Lees meer op de officiële website

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN