Wie zijn we

Onze cultuur wordt bepaald door onze mensen

Wie zijn we

We geloven in een werkklimaat dat zich kenmerkt door respect voor het individu. We geloven dat diversiteit en inclusiviteit de betrokkenheid verhoogt, innovatie stimuleert en het bedrijf verder ontwikkelt. Uitdagende en stimulerende taken maken van Volvo Group een interessante werkplek. 


Elke medewerker heeft de capaciteit en vastberadenheid om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Iedereen draagt bij tot een verantwoordelijk zakendoen, waarbij milieu, ethiek, mensenrechten en sociale waarden een cruciale rol spelen. Dit is waarvoor we staan en waar wij in geloven.

Dit zijn de pijlers die bepalen wie we zijn: 

Diversiteit    Veiligheid, Gezondheid en Welzijn    Onze bedrijfscultuur    Onze verantwoordelijkheden

Diversite it

Diversiteit

Als een van de ongeveer 100.000 medewerkers over de hele wereld wordt u met respect behandeld. Tezamen streven we naar het creëren van een inclusieve cultuur waaraan iedereen met zijn volledige potentieel kan bijdragen en waarin iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is, ongeacht geslacht, geslachtsidentiteit, nationaliteit, etnische afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, beperkingen, enzovoort.

Onze inzet om een inclusieve werkplek te creëren en de diversiteit te verhogen is nauw verweven met The Volvo Way en de Gedragscode van de Volvo Group. Deze maken deel uit van onze grondbeginselen: Wie we zijn en waarvoor we staan.

Diversiteits netwerken

Diversiteitsnetwerken

Onze diversiteitsnetwerken bestaan uit medewerkers die onderzoek doen naar de verschillende dimensies van diversiteit. Op dit moment hebben we netwerken voor vrouwelijke medewerkers (WIN) en voor medewerkers die homoseksueel, lesbisch, bi- of transgender zijn (Volvo EAGLE), multiculturele netwerken en netwerken voor jonge medewerkers. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer groepen. 

Mondiaal hebben we trouwens reeds een netwerk voor vrouwelijke topmanagers: Volvo GLOW, waar leiderschap, multicultureel management en gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden gepromoot.

Diversiteit en succes gaan hand in hand

Diversiteit en succes gaan hand in hand

Diversiteit en een open cultuur zijn essentieel voor ons succes als bedrijf. Zij stimuleren namelijk innovatie en betrokkenheid en vereenvoudigen de samenwerking tussen de verschillende vestigingen wereldwijd. Zij versterken de band met onze klant wereldwijd. 

Diversiteit en inclusiviteit maken dan ook deel uit van onze strategische objectieven. Het is al meer dan tien jaar ons doel om beide zaken aanzienlijk te verbeteren. Zo kennen we intussen een veelzijdigheid aan nationaliteiten binnen ons bedrijf wereldwijd. Alsook het aantal mannen en vrouen bij ons tewerkgesteld is in balans, zowel in hogere posities als in alle posities in zijn geheel. 

Een veelzijdig team is stimulerend en bovenal gewoon leuker. 

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Ons werkklimaat kenmerkt zich door respect voor het individu. Uw stem wordt gehoord en uw ideeën doen ertoe. De uitdagende banen die we bieden in een internationale dynamische omgeving openen de weg naar persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijke carrièremogelijkheden. Onze diverse werkplekken brengen mensen samen vanuit alle gelederen van de samenleving, met hoge vaardigheidsniveaus en uiteenlopende zienswijzen: aspecten die allemaal bijdragen aan uw welzijn en gezondheid.

Veilige werkplekken waar gezondheid wordt gestimuleerd

Veilige werkplekken waar gezondheid wordt gestimuleerd

We streven naar het ontwikkelen van veilige en gezonde werkplekken. Als medewerker van de Volvo Group heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een gezonde en productieve levensstijl. De basis voor deze keuzes is uw eigen energie, passie en ambitie, maar ze worden ondersteund door onze cultuur en onze programma's ter bevordering van de gezondheid.

We hebben hoge ambities: "We streven ernaar dat medewerkers van de Volvo Group tot de gezondste werknemers ter wereld behoren".

Onze bedrijfscultuur

Onze bedrijfscultuur

Onze bedrijfscultuur geeft uitdrukking aan hoe we met elkaar, met onze klanten en de maatschappij in zijn geheel omgaan om onze zakelijke doelen te behalen. Deze cultuur die is geworteld in onze geschiedenis, is cruciaal voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn. Het is de basis waarop al het andere is gebouwd.

Onze belangrijkste bedrijfswaarden

Onze belangrijkste bedrijfswaarden

De cultuur van de Volvo Group kan worden samengevat in vijf zorgvuldig gekozen waarden. Ze vormen de leidraad voor ons dagelijkse optreden en ondersteunen onze besluiten op alle niveaus van de organisatie.

Ze geven uitdrukking aan onze gemeenschappelijke overtuiging die verder gaat dan regio's en eenheden, en ze vormen de basis van een cultuur die grote prestaties levert. Lees meer over onze waarden in het gedeelte Over ons.

We hebben een cultuur die grote prestaties oplevert op basis van betrokkenheid van de medewerkers. We hechten veel waarde aan:
• Succes van de klant
• Vertrouwen
• Passie
• Verandering
• Prestaties

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid

We streven ernaar zaken te doen op een verantwoorde wijze. Dit houdt in dat we veel belang hechten aan de zorg voor het milieu, bedrijfsethiek, mensenrechten en sociale kwesties. Daarom ondersteunen en beschermen we de mensenrechten waar we kunnen binnen onze invloedssfeer. Dit is ook waarom respect voor het individu fundamenteel is binnen onze organisatie.

In lijn hiermee hebben we een lange traditie in maatschappelijk verantwoord ondernemen. We werken samen met wereldwijde organisaties, universiteiten en lokale overheden ter ondersteuning van een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. We stimuleren ook lokale initiatieven, sponsoring en activiteiten van vrijwilligers in onze gemeenschappen.

Zaken die er echt toe doen

Als medewerker van de Volvo Group heeft u de mogelijkheid om te werken aan zaken die er echt toe doen. We lopen voorop met nieuwe technologieën en services, ontwikkelen duurzame transportoplossingen en nemen deel aan belangrijke CSR-initiatieven.

Onze bijdrage maximaliseren

Onze sociale verantwoordelijkheid als bedrijf en leverancier van commerciële transportoplossingen omvat ook het continue streven naar voertuigen die minder belastend zijn voor het milieu en het financieren van onderzoeken naar nieuwe technologieën op dit gebied. Op die manier willen we onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling maximaliseren.

Samen geven we vorm aan een andere toekomst.

Portretten van Volvo Group-medewerkers

Bouwen aan een cultuur van groei, vertrouwen en samenwerking

Geweldige ideeën moeten in vruchtbare grond worden geplant en niet in een bureaulade belanden. Dat is het idee van het Innovation Center bij CampX. In zekere zin is het Center de essentie van waar CampX allemaal om draait - het samenbrengen van ...

AI wordt mobiel

Het is tegenwoordig moeilijk om een populairder modewoord te vinden dan kunstmatige intelligentie, AI. Deze technologie is de afgelopen jaren gewoon geëxplodeerd en de automobielindustrie stimuleert vooruitgang. Zelfrijdende voertuigen zijn geen ...

Move the world with us

Word lid van ons team

Kom samenwerken met slimme en creatieve collega's op het gebied van transport en infrastructuur en ontwikkel geavanceerde technologieën en duurzame transportoplossingen die de toekomst van de maatschappij veranderen.