Discussie tussen jonge deelnemers

Innovatielab voor Volvo Group Connected Solutions

Big data is al jarenlang een modewoord. Bij Volvo Group Connected Solutions ligt hier de focus van ons dagelijks werk en de basis voor innovatie. We verzamelen gegevens van ruim 800.000 aangesloten Volvo Group-voertuigen over de hele wereld. Op basis daarvan kunnen we gedrag analyseren, een prognose geven van de behoeften van morgen en passende services ontwikkelen.

De focus bij Volvo Group Connected Solutions ligt op connectiviteit, softwareontwikkeling en het ontwerpen van nieuwe services. Centraal daarbij staat ons innovatielab, een groeiende afdeling in ons kantoor op Lindholmen met vier kennisteams, elk met een strategisch aandachtsgebied:

  • Geavanceerde analyse en visualisatie
  • Bedrijfsinnovaties en visie
  • Digitale technologieën
  • Silicon Valley-kantoor

Nauwe samenwerking
Innovatielab-projecten worden uitgevoerd in samenwerking met multidisciplinaire teams. Ideeën en initiatieven kunnen afkomstig zijn uit andere bedrijfsgebieden van de Volvo Group of uit workshops met start-ups. Het kunnen ook nieuwe inzichten zijn op basis van de geanalyseerde gegevens van onze online voertuigen.

- Innovatielab is voor mij een plek waar we nieuwe ideeën en nieuwe zakelijke kansen herkennen, onderzoeken en valideren, gedreven door trends in de samenleving. We werken nauw samen met de truckafdelingen en bedrijfsgebieden in de Volvo Group, maar ook met partners, klanten en startups. Het is een plek die bruist van energie en enthousiasme, en vanwaaruit ideeën versneld op de markt worden gebracht, zegt Tommy Hansson Strand, Vice President Innovation Lab bij Volvo Group Connected Solutions.

Inzichten voor innovaties
Onderzoek en het verzamelen van inzichten vormen een belangrijk onderdeel van het werk zodat duidelijk is hoe de ontwikkelde service in de praktijk zal worden gebruikt. Door het combineren van inzichten uit de verschillende bedrijfssectoren, digitale trends en de gegevens van verbonden voertuigen hebben we de mogelijkheid om geweldige toepassingen te vinden en waarde te genereren voor onze klanten en de Volvo Group.

Snelheid en innovatie
Bij de innovatielabs vinden we het waardevol om dingen anders te doen dan gebruikelijk is in bedrijven. Daarom werken we met flexibele methoden in diverse, conceptgerichte en innoverende teams. Wij geloven in de snelle ontwikkeling van prototypes en marktexperimenten om feedback van klanten te krijgen voor continue verbetering bij vervolgstappen.

Dit betekent dat teams met de snelle ontwerptrajecten in het innovatielab in slechts enkele weken een idee kunnen ontwikkelen tot een goedgekeurd bedrijfsprototype. En dat de waarde van een nieuwe service al vroeg wordt bewezen, voordat er te veel werk en middelen in worden geïnvesteerd.

Volvo Group Connected Solutions

Website en vacatures van Volvo Group Connected Solutions

Volvo Group Connected Solutions