Juridische kennisgeving

Kennisgeving persoonlijke gegevens

Deze kennisgeving omvat richtlijnen over hoe VOLVO uw persoonlijke gegevens verwerkt. 

Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor gegevensbescherming

AB Volvo (bedrijfsregistratienr. 556012-5790), (“VOLVO”) is de beheerder van de persoonlijke gegevens die VOLVO van u verkrijgt en is als dusdanig verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving voor gegevensbescherming.

Contactgegevens VOLVO: AB Volvo, 40508 Göteborg, +46 31 66 00 00.

Welke categorieën van persoonlijke gegevens verzamelt VOLVO?

VOLVO verwerkt de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

  • Volvo verkrijgt gegevens voor het contactformulier - de verzamelde gegevens zijn Interessegebied, Naam, E-mailadres, Adres, Stad en Postcode.

  • Volvo verzamelt ook gegevens voor het P2P-formulier - de verzamelde gegevens zijn Type probleem, Kopie van korting, Lijst openstaande items, Betalingsherinnering, Specificaties betaling, Leveranciersfacturen bekijken - VVI, Teruggestuurde factuur, Update van leveranciersgegevens, Naam, E-mailadres, Telefoonnummer en Bedrijfsnaam leverancier

  • Verder verzamelt Volvo ook informatie voor het Cision-abonnementsformulier - E-mailadres wordt opgeslagen bij Cision

  • Daarnaast hebben we een Formulier innovatietop - waar we gegevens opslaan zodat we weten wie naar het evenement komt.

Juridische basis en doel van de verwerking

VOLVO verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een overeenkomst met u en gerechtigde interesse.

VOLVO verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Gegevens worden gevraagd opdat Volvo binnenkomende vragen kan beantwoorden.
  • Gegevens worden verzameld om de leverancier te helpen
  • E-mailadres voor Cision-abonnementsformulier wordt opgeslagen om persberichten te verzenden wanneer deze op de website gepubliceerd worden.
  • Om de persoon uit te nodigen voor de Innovatietop en relevante informatie te verzenden.

Hoe deelt VOLVO uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden binnen Volvo en met andere serviceleveranciers gedeeld om het verzoek te beantwoorden of te helpen met de dienstverlening.

Worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd buiten de EU/EER?

VOLVO kan uw persoonlijke gegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Als uw persoonlijke gegevens doorgestuurd worden naar een land dat niet wordt geacht over een voldoende hoog beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens te beschikken, zal VOLVO garanderen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om dergelijke bescherming te garanderen. Dit kan bijv.

verkregen worden via standaardclausules voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u een exemplaar met dergelijke veiligheidsmaatregelen kunt verkrijgen, kunt u contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming van VOLVO: groupinfo [at] volvo [dot] com

Bovendien (indien gegevens in de Verenigde Staten verzameld worden) kunnen we uw gegevens buiten de Verenigde Staten naar onze dochterondernemingen, zakenpartners en serviceleveranciers in andere landen sturen. Door de website te gebruiken, geeft u toestemming voor dergelijke overdracht naar, en verwerking in, de Verenigde Staten en deze andere landen.

Hoe lang houdt VOLVO uw persoonlijke gegevens bij?

Persoonlijke gegevens worden door VOLVO bewaard totdat het antwoord verzonden is of zolang Volvo denkt dat dit nodig is om diensten te leveren. 

Uw rechten voor gegevensbescherming

U hebt het recht om van VOLVO toegang tot en rechtzetting van of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen of bezwaar in te dienen tegen de verwerking ervan evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt ook het recht eventuele klachten die u hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door VOLVO in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Neem contact op met VOLVO voor meer informatie over deze rechten en de uitoefening ervan.